MH med Jan Gyllensten


Nu är söta Zoë mentalbeskriven av Jan Gyllensten. Susanne P, du hade rätt, man glömmer ju mer än hälften. Varför tipsade du inte om att man även skulle filma Jans summering av Zoë efter avslutat test. Just nu minns jag bara fragment... men det kommer kanske tillbaka till helgen, med hjälp av Ki. Bildbevis har jag med hjälp av Susanne Hall och Ki. Filmningen av själva testet stod Ki's Mats så hjälpsamt för.

Vad jag minns just nu var att Zoë beskrivs som en hund med en del rädslor, men hon höll ändå ihop fint och levererade vid kontakt med människor och vid hantering och lek. Att Perron som ras har en bra leklust som vi kan utnyttja vid lydnad och annan inlärning. Dock så behöver Zoë längre tid på sig att släppa rädslor än vad beskrivningspremisserna tillåter för att få bättre betyg/omdömme. Jag är väldigt nöjd att hon ändå kom fram för kontakt vid alla skrämselmoment, dock utanför tidsramen.

Sedan Perroklubbens årsmötet, då Jan föreläste för oss, så har en detalj hängt sig kvar hos mig. Är Zoë's översocialitet ett uttryck av osäkerhet? Bland allt annat han nämnde så var det just indelningen av hundtyper där osäkerheten kan ta sitt uttryck på två olika sätt, översocialitet och aggression. Jag var ju bara tvungen att fråga Jan om han utefter testet ansåg att Zoë var denna typen av hund. Lättad var jag av svaret, nej, din hund har en sund socialitet. Puh, då kan jag släppa det. :-)

Beskrivningen av ett komplett MH och omdömmet av Zoë är följande:

Moment 1 – KONTAKTVILLIGHET
Syftet är att beskriva hundens förmåga att ta kontakt och besvara kontakt från okända människor.

Funktionärer och åskådare skall vara på anvisad plats när hunden anländer. Hunden skall inte hälsa på några personer före beskrivningen. Bäst är att lämna hunden i bilen till dess du anvisas om var den kan rastas.Testledaren bör inte vara bekant med hunden och skall inte ha hälsat på hunden innan provet. En funktionär bör följa ekipaget till provplatsen. Därefter instruerar beskrivaren ekipaget.

Hälsning
Först går hund och förare runt de passiva åskådarna. Därefter går hund och förare fram till testledaren som står passiv och tyst ca 10 m från åskådargruppen. Testledaren hälsar ekipaget välkommet genom handskakning med föraren. Om hunden hälsar på testledaren skall denne besvara hälsningen direkt!Zoë fick en 4:a – tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.
Min kommentar: Härligt att se min glada tjej som var framme och snusade på alla i publiken och hoppade glatt upp på favoriterna.

Samarbete
Testledaren tar hunden i kopplet och förflyttar sig 10 m från platsen. Hunden skall aktivt lockas att följa med. Vägrar hunden avbryts momentet.

Zoë fick en 4:a – Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Min kommentar: Glatt hälsade hon även på testledaren och verkade inte bekymra sig det minsta över att lämna mig. Det var som när du tog kopplet i Stockholm Susanne P. Glatt studsade hon vidare med sin "nya" förare.

Hantering
Hunden skall vara stående i utgångsläget. Om den sätter sig under hanteringen får den göra det. Testledaren hanterar hunden genom att föra händerna på varsin sida om hundens bröstkorg, vidare längs bålen, över länden och ner mot bakbenen. Därefter tittar testledaren på hundens tänder. Om hunden inte vill låta sig hanteras skall den inte tvingas till detta. I sådant fall avbryts momentet.

Zoë fick en 3:a – Accepterar hantering.
Min kommentar: Glad över att detta inte var några bekymmer. Hon köpte det och ålade sig inte undan. Igår när jag tränade lydnad hos Petra Staaf, backade hon för första gången vid tandvisning. Och i vanlig ordning så var jag oförberedd på ett nytt beteende. Dock så förklarade Petra det med att det ändå inte var så konstigt eftersom Zoë hört Petras röst "dominera och leda" oss perromänniskor hela helgen. Så lite läskig hade hon säkert blivit i Zoës ögon. Dock ska vi hålla koll på detta och testa henne varje kurstillfälle framöver.

Moment 2 – LEK
Syftet är att beskriva hundens reaktioner i samband med en föremålslek beskriva om hunden vill ha en dragkamp med testledaren.

Efter hanteringen (moment 1) kopplas hunden lös, vilket den skall vara under hela momentet. Förare och testledare bör stå ca 4 m från varandra.

Lek och gripande
Föraren skapar intresse för föremålet genom att svepa det med korta knyckiga rörelser mot marken två gånger. Sedan kastar föraren föremålet till testledaren, som kastar tillbaka det till föraren och som åter kastar föremålet tillbaka till testledaren. Därefter kastar testledaren snabbt föremålet ca 10 m ifrån sig.

Zoë fick en 3:a på både leklust och gripande – Startar långsamt, blir aktiv, leker. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Min kommentar: Jag har inte riktigt fått till Zoës griplusta i leken. Måste jobba på detta. Dock så ääääälskar hon sina bollar och att apportera dem. Men hon lekte ok även med testledaren, se nedan. Roligt avslut på det hela var att Zoë ylade av förtjusning på väg till nästa moment. Gulle-hund.

Dragkamp
Efter leken tar föraren hand om föremålet och överlämnar det till testledaren. Sedan erbjuder testledaren hunden att gripa tag i föremålet genom att hålla föremålet med båda händerna och föra det med korta knyckiga rörelser i riktning mot marken. Om hunden griper föremålet skall testledaren ha en dragkamp med den.

Zoë fick en 2:a – Griper tveksamt, släpper, håller men drar inte emot.


Moment 3 – LILLA BYTET – FÖRFÖLJANDE OCH GRIPANDE
Syftet är att beskriva hundens lust att förfölja ett rörligt föremål (byte) och gripa det.

En stark trasa i vilken ett rep är fästat dras i zig-zag på marken med hjälp av hjul. Linan läggs i zig-zag runt hjulen. Föraren kopplar loss hunden och håller i halsbandet samtidigt som de går fram till startplatsen. När ekipaget kommit fram skall bytet starta inom en (1) sekund. På testledarens uppmaning tar föraren ett steg framåt och släpper hunden. Detta upprepas en gång till. Mellan momenten förs ekipaget åt sidan så att hunden inte ser när bytet läggs ut på nytt.

Förföljande

Zoë fick en 2:a på första försöket/4:a på andra försöket – Startar, avbryter innan föremålet./Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet.
Min kommentar: Det var jag som strulade lite här. Man ska numera trä en kortare läderrem innanför halsbandet och hålla den dubbelvikt. Vid släpp av hund så är det meningen att denna rem ska smidigt glida ut ur halsbandet. Då har de nog inte tagit hänsyn till pälsade hundar, för remmen fastnade i Zoës lockar och stoppade henne på första försöket. Andra gick bättre.

Gripande
Zoë fick en 1:a på båda försöken – Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram.
Min kommentar: Efter sista momentet spöket gick den ena figuranten fram och skulle förbereda denna banan för nästa ekipage. Då hängde Zoë med henne och ville vara med och "hjälpa till". Nu ville hon ta med trasan hem... :-)

Moment 4 – AKTIVITETSNIVÅ
Syftet är att beskriva hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir.

Provplatsen skall vara i ett område där det helt naturligt finns skogsgrenar, pinnar, stenar och dylikt på marken och är fritt från störningar. Beskrivare och åskådare tar plats som vid tidigare prov. Förare och hund skall passera förbi publik och funktionärer och därefter stanna på anvisad plats. Hunden skall under provet ha full frihet att röra sig i kopplets längd. Föraren skall vara passiv. Provtiden är 3 min.

Zoë fick en 4:a – Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Min kommentar:
Gick jättebra första halvan av tiden, men när testledaren berättade att halva tiden gått så blev Zoë uppmärksam på publiken och blev rastlös och började pipa. Dock satt hon ner stundtals.

Moment 5 – AVSTÅNDSLEK
Syftet är att beskriva hundens förmåga till aktivitet/samarbete med främmande person på avstånd från föraren.


Figuranten bär en knälång cape med huva, som står i kontrast med omgivningen. Figuranten har också en kamptrasa av samma typ som vid lekmomentet. Provet förläggs till lättöverskådlig terräng, med minst 50 meters djup med en bas på minst 15 meter. Två gömslen skall finnas. Från gömslet rör sig lätt hukad cirka tre meter, med sidan mot hunden. Därefter vänder figuranten sig mot ekipaget - fokuserar hunden - breddar överkroppen samt gör en uppfordrande knäböjning. Fortsätter tre meter upprepar agerandet, ytterligare tre meter och upprepar agerandet en sista gång. Därefter tar figuranten av huvan, kastar lekföremålet upp i luften tre gånger och springer snabbt till gömsle 2. Föraren uppmanas att släppa hunden då figuranten kommit in bakom gömsle 2. Om hunden inte självmant tagit kontakt med figuranten innan den första leken är slut, följer föraren med hunden fram till figuranten. Testledaren kan följa med och stötta.Intresse

Zoë fick en 2:a – Kontroll, avbrott förekommer.
Min kommentar: Visade ytterst lite intresse. Detta blev jag mest förvånad över. Jag trodde hon skulle vara lättare att locka till sig.

Hot/aggression
Zoë fick en 1:a – Visar inga hotbeteenden.

Nyfikenhet
Zoë fick en 1:a – Går inte fram tillfiguranten inom tid.
Min kommentar: Hon hann inte inom utsatt tid, men när vi väl kom fram till figuranten så fick hon sig en puss av Zoë. Samma kvinna som hon sen ville hjälpa till att förbereda moment 2 inför nästa ekipage...

Leklust
Zoë fick en 1:a – Visar inget intresse.

Samarbete
Zoë fick en 1:a – Visar inget intresse.

Moment 6 –
ÖVERRASKNING DOCKAN
Syftet är att att testa hundens förmåga att agera i en överraskande situation, då den inte är engagerad i en annan handling
.

Föraren går med hunden i förkortat koppel, som endast hindrar hunden att vika av i sidled från provplatsen. Tre meter framför hunden rycks en overall hastigt upp. Föraren skall stanna och släppa kopplet och rikta kropp och blick mot overallen. Föraren förhåller sig helt passiv och handlar först efter uppmaning från testledaren.

Avreaktion
Testledaren säger hela tiden till vad du skall göra och när. Det skall vara 15 sek mellan varje intervall.
1. Föraren passiv.
2. Föraren går halva avståndet.
3. Föraren går fram till overallen.
4. Föraren börjar tala, sätter sig på huk invid overallen och lockar på hunden.
5. Föraren tar hunden från platsen och overallen läggs ner. Därefter förs hunden fram på nytt för avreaktion.

Kvarstående rädsla/intresse

Vid kontroll av den kvarstående rädslan/nyfikenheten startar ekipaget 10 m framför den uppdragna overallen. Hunden skall föras i löst hängande koppel, så att den kan vika undan åt sidan Ekipaget passerar overallen och fortsätter 10 m bakom overallen. Här vänder ekipaget och återvänder på andra sidan overallen, till startplatsen 10 m framför den. Hunden skall under passagerna befinna sig mellan overallen och föraren. Denna procedur upprepas ännu en gång. Testledaren instruerar hela tiden.

Rädsla
Zoë fick en 3:a – Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Hot/aggression
Zoë fick en 3:a – Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Nyfikenhet
Zoë fick en 1:a – Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.
Min kommentar:
Hon gick fram till overallen när jag gick runt den och satte mig på huk bakom den.

Kvarstående rädsla
Zoë fick en 4:a – Båge eller temopoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Min kommentar:
Hon bytte sida från min vänstra till högra när vi gick förbi den. Dock höll hon samma takt, men ignorerade overallen.

Kvarstående intresse

Zoë fick en 1:a – Visar inget intresse.

Moment 7SKRAMLET LJUDKÄNSLIGHET
Syftet är att beskriva hundens reaktioner i samband med överraskande ljud


"Skramlet" består av en 1-1.5 m lång kätting och två grytlock som förs längs med en 3 meter lång korrugerad plåt. Föraren går med hunden på sin vänstra sida i förkortat koppel parallellt med ljudkällan. Ljudet skall komma helt oväntat och överraskande och pågå ca 3 sekunder. Föraren släpper kopplet och stannar vänd mot ljudkällan då ljudet startar. Hunden får agera fritt och undersöka varifrån ljudet kom. Föraren handlar först efter testledarens uppmaningar.

Avreaktion/nyfikenhet

1. Föraren är passiv
2. Föraren går halva avståndet
3. Föraren går fram till ljudkällan
4. Föraren börjar tala, sätter sig på huk invid ljudkällan och lockar på hunden
5. Hunden går inte fram

Kvarstående rädsla/intresse

Vid kontroll av den kvarstående rädslan startar ekipaget på startplatsen 10 m från ljudkällan. Även här skall du lita på testledaren som kommer att i detalj och steg för steg tala om för dig vad du skall göra. Hunden skall föras i löst hängande koppel så att den kan vika åt sidan. Hunden skall under passagerna befinna sig mellan ljudkällan och föraren. Ekipaget passerar ljudkällan och fortsätter 10 m förbi densamma. Här vänder ekipaget åter till startplatsen på tillsägelse av testledaren. Denna procedur upprepas en gång till.Rädsla
Zoë fick en 4:a – Flyr högst 5 meter.

Nyfikenhet
Zoë fick en 4:a – Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
Min kommentar: Ljudet släppte hon betydligt snabbare än overallen.

Kvarstående rädsla
Zoë fick en 3:a – Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Kvarstående intresse
Zoë fick en 1:a – Visar inget intresse.

Moment 8
– SPÖKEN
Syftet är att beskriva hundens reaktion inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig.


Spökdräkten består av vitt tyg med en huva som kontrasterar mot bakgrunden. Huvan har två stora svarta ögon och bred mun.Testledaren anvisar föraren plats och instruerar denne att inte släppa kopplet om inte hunden väljer att lämna platsen (flyr/avståndsreglerar). Spökfiguranterna, som rör sig sakta och stereotypt, startas av testledaren med minsta möjliga signal. Förflyttningen sker växelvis mellan vänster och höger spöke.

Nyfikenhet/Avreaktion

Föraren handlar först efter uppmaning av testledaren enligt följande:
1. Föraren släpper kopplet alternativt kopplar loss i de fall hunden står i förarens omedelbara närhet och står sedan passiv. Hunden väljer i regel själv vilket av spökena den vill börja undersöka.
2. Föraren går halva sträckan (2 m) mot det av hunden valda spöket. I de fall hunden inte visat intresse eller valt ut ett av spökena, går föraren 2 m rakt fram mitt emellan dessa.
3. Föraren går fram till spöket och ställer sig ansikte mot ansikte på "kramavstånd".
4. Föraren och spöket pratar med varandra. Föraren får locka på hunden.
5. Föraren tar av spöket huvudbonaden genom att dra den framåt och låta den bli hängande (se bild) under fortsatt samtal.
6. Figuranten bjuder hunden kontakt under 15 sekunder i stående ställning.

När hunden hälsat på första spöket genomförs avreaktion på nästa. I de fall figuranten inte får kontakt med hunden demaskeras spökena helt och förare, hund och figuranter tar en kort promenad tillsammans.

Hot/aggression
Zoë fick en 3:a – Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Min kommentar: Hon gav ifrån sig en hel del skall.

Kontroll
Zoë fick en 4:a – Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Rädsla
Zoë fick en 1:a – Uppehåller sig framför eller brevid föraren.

Nyfikenhet
Zoë fick en 1:a – Går fram till figurant när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Kontakt
Zoë fick en 1:a – Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.
Min kommentar:
Hon var framme vid figuranterna men även här behövde hon längre tid på sig än testet tillät. Dock är jag glad att hon ändå släppte och kollade av figgarna ett par gånger när de sedan klädde av sig hela sin klu-klux-klan klädsel.

Efter spökena så fick jag frågan av Jan om jag ville genomföra skottet. Han var själv i valet och kvalet om Zoë skulle utsättas för det. Vanligtvis ger han inte beslutet till ägaren men som han resonerade så hade han tillräckligt för att han skulle kunna kryssa i rutan Beskrivaren avbryter. Dock så var det fullt möjligt att Zoë skulle kunna klara det. Det var helt beroende på hur gärna jag ville att hon skulle genomföra det. Men när han förklarade att hon hade reagerat på en skramlande lastbil på vägen bakom oss mellan momentet Ljudkänslighet och Spökena, och då jag såg att hon fortfarande reagerade på hastiga rörelser så bestämde jag mig för att avstå. Och Jan tyckte det var klokt, hundens välmående före statistik. De kvarvarande momenten som Zoë då inte fick något omdömme på var följande:


Moment 9 – LEK 2
Syftet är att beskriva om hundens reaktioner, i samband med en ny föremålslek, har förändrats sedan LEK 1


Lekföremålet är en kamptrasa av starkt tyg med två knutar, en i vardera änden. Hund och förare går till anvisad plats, ca 10 m från åskådargruppen. Därefter kopplas hunden lös, vilket den skall vara under hela momentet.

1. Testledaren instruerar föraren att skapa intresse för föremålet genom att svepa det med korta knyckiga rörelser mot marken 2 gånger.
2. Föraren kastar föremålet till testledaren, som kastar tillbaka det till föraren, som åter kastar föremålet tillbaka till testledaren.
3. Därefter kastar testledaren snabbt föremålet ca 10 m ifrån sig.
4. Om hunden griper föremålet instrueras föraren att vända sig om och springa några steg från hunden samtidigt som han/hon lockar på hunden.
5. Kan inte hunden förmås att komma med föremålet, tar testledaren avledningsföremålet och låter föraren intressera hunden för detta.
6. Föraren påbörjar en dragkamp och lek med hunden inför nästa moment

Moment 10
– SKOTT
Syftet är att beskriva hundens reaktion i samband med skottlossning. Hunden prövas såväl i aktivitet (lek) som i passivitet. Det är föraren som ges tillfälle att leka med hunden.


Vid momentet används en startrevolver som avfyras i anslutning till Lek 2. Skytten står dold ca 20 m från förare och hund. Totalt avlossas fyra skott, två när hunden är aktiv och två när hunden är passiv.

Aktivitet

Föraren aktiverar den löskopplade hunden med lekföremål eller av föraren valt föremål. Lyckas inte detta skall hunden aktiveras på annat sätt. Leken, aktiviteten, bör pågå ca 10 sekunder innan första skottet avlossas. Efter ytterligare 10 sekunder avlossas ett skott till. Därefter skall hunden även prövas under passivitet.

Passivitet

Föraren håller hunden i långt koppel utan att påverka med kommandon. Två skott med 10 sekunders intervall avlossas.
Avslutningsvis aktiveras hunden åter genom lek, nu utan skottlossning.

---------------------------
Summa summarium. VÄLDIGT INTRESSANT att få gjort en mentalbeskrivning av Zoë. Jag rekommenderar det verkligen. Beskrivningen stämde i det stora hela. Hon är en glad och social prick. Hon har en del rädslor, är inte riktigt Kajsa-Kavat, men det är inte så att jag känner detta är ett problem. Eftersom hon ändå kan släppa det, inte inom tiden för testen men strax därefter. Det känns som jag kom hem med samma hund som jag åkte dit med och det är ju målet med det hela.

Rädslorna ligger ju till viss del i rasen, dock är det helt klart något som man bör sträva mot att minska i aveln. Man får inte heller glömma att MH-testet tagits fram för brukshundar, och Jan Gyllensten är en Schäfer-människa. Absolut inget ont i det. Men Perron är rätt långt från Schäfern i mentalitet. Det är bara att erkänna.

Jag är glad att jag har gjort det på Zoë och jag är jätteglad över att jag lyckades fixa ihop ett perro-MH med Jan Gyllensten som beskrivare. Förutom Zoë deltog även Ki med Bibbi (Aberlours Dressed for Success), Lotta med Ozzy (Lindvattnet's Fabian) och Michael med Donny (Lindekrull's Morgan av Medina).

Kommentarer
Postat av: Susanne och Ella

Underbart, Bravo, men du jag sa faktiskt ett flertal gånger till dig att du kommer glömma se till att filma. Men man glömmer så lätt ;)Så lilla skruttan stod framför på spökerna och skällde, hm min Ella stod bakom mig och när jag släppte det slaka kopplet tog hon ytterligare steg och satte sig mitt bland publiken.

Men hur gick det på skotten, du berättar hur det går till men inte resultat och dina komentarer?

Ella hade samma med dockan/Dumpe när det gäller undanmanöver men verkar släppa tidigare än fröken Z. Spännande det är att kunna jämföra när man känner båda hundarna. Tack för att vi fick vara med genom bloggen. Vila nu ordentligt tills på fredag, kram

Susanne och Ella

2011-05-12 @ 07:40:48
URL: http://caramella.eldea.se
Postat av: Katarina med Zoë

Ja visst sa du att man skulle filma, men vi missade ju att filma Jans summering efter avslutat test. Och just detta omdömme med lite mer fria ord hade man velat haft dokumenterat.När det gällde spökena så var hon inte framför mig, dock så höll hon sig i linje med mig eller något steg bakom. Dock inte bakom testledaren.Vi genomförde aldrig skotten, utan avbröt testet innan dess. På Jans rekommendation då Zoë, även om hon var framme och hälsade på avklädda figgar så ryckte hon fortfarande till vid hastiga rörelser. Så hon var på gränsfallet. Och då jag vet att hon klarar skott i viltspår-situation bra så kände jag inte det nödvändigt att genomföra detta. Tydligen får man gå ut och tävla bruks ändå sålänge det är beskrivarens om avbryter.Ses i övermorgon!! Längtar.

2011-05-12 @ 08:27:14
URL: http://perrozoe.blogg.se/
Postat av: Susanne och Ella

Bra beslut, moget och bra.

Du får tävla i bruks bara du har känd mental beskrivning, hund som den heter. Detta är ju absolut ingen tävling och beskrivningen varierar mycket även på schäfrar och annat bruksmaterial. De provocerar ju ganska rejält för att verkligen få fram reaktioner. Har du tagit fram Zoe spindel? Den kan du ju sedan jämföra med alla möjliga raser och på så sätt få se vad som skiljer och är lika med andra raser. Spännande, Hoppas vi snart får till tillräckligt många beskrivningar så vi kan få en Perrospindel.

2011-05-12 @ 10:56:52
URL: http://caramella.eldea.se
Postat av: Margareta

Jag har gjort en mentalbeskrivning på min collie. Han reagerade på skott men blev inte rädd. Bara berörd och det är OK för en collie. När jag var på klubben i tisdags så sköt dom där. Ginnis brydde sig inte ett dugg. Han skäller dock på alla plötsliga rörelser. Och du! Du ser inte särskilt bister ut på bilden. Bara koncentrerad. Och bestämd ska man ju vara säger Petra.

Kram, Margareta

2011-05-12 @ 22:36:14
URL: http://www.ginnis.aberlours.se
Postat av: Peppar

VÄrsta bruden Zoê!

JÄTTEKUL! Vad bra att du tagit dig tid att skriva ned allt i bloggen och illustrerat med bilder. Borde vara med i tidningen, mycket informativt och upplysande. Jag måste leta fram Peppars MH och jämföra =) Eller så gör vi det i sommar över ett glas vin! Kramar, Sanna

2011-05-19 @ 22:44:41

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0